Soubory nelze přehrávat.

  • Data nejsou uložena v podporovaném formátu.

  • Před přehráváním ověřte, že jste vybrali správné nastavení režimu MEDIA MODE.

  • Zařízení USB formátovaná jinými souborovými systémy než FAT16 či FAT32 nejsou podporována.

    Tento systém podporuje FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí všechny tyto formáty FAT podporovat. Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení USB, nebo se obraťte na výrobce.

  • Používáte-li zařízení USB obsahující oddíly, lze přehrávat soubory pouze v prvním oddílu.