Při připojení ke konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC není na výstupu žádný obraz/zvuk.

  • Změňte nastavení v položce [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Problém může být vyřešen.

  • Zařízení připojené ke konektoru konektor HDMI OUT (TV) ARC neodpovídá formátu audiosignálu. V tomto případě nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na hodnotu [PCM].

  • Zkuste následující postup:

    • vypněte systém a zapněte jej znovu,

    • vypněte připojené zařízení a zapněte jej znovu,

    • odpojte kabel HDMI a pak jej zapojte znovu.