Provedení rychlé instalace

Před použitím systému lze provést minimální základní nastavení v rychlém instalaci.

 1. Připojte systém k televizoru. (Viz Zapojení televizoru.)
 2. Zapněte televizor a vyberte vstup odpovídající danému připojení.
 3. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).
 4. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [DVD/CD].

  V dolní části televizní obrazovky se zobrazí zpráva průvodce [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

  Poznámka

 5. Stiskněte tlačítko(zadat) bez vložení disku.

  Na televizní obrazovce se zobrazí položka [LANGUAGE SETUP]. Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

 6. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte jazyk a stiskněte tlačítko(zadat).

  Na televizní obrazovce se zobrazí položka [VIDEO SETUP].

 7. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte nastavení, které odpovídá tomuto typu televizoru, a stiskněte tlačítko(zadat).

  Po zobrazení položky [QUICK SETUP is complete.] na televizní obrazovce je systém připraven k přehrávání.

Ukončení rychlé instalace

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

Ruční změna nastavení

Viz Nabídka nastavení.