Použití funkce Ovládání pro HDMI

Připojování televizoru kompatibilního s funkcí Ovládání pro HDMI * pomocí kabelu HDMI (Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením do sítě Ethernet, není součástí dodávky) umožňuje snadno ovládat zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru.

Pomocí funkce Ovládání pro HDMI lze používat následující funkce.

 • Funkce Vyp. napájení systému

 • Funkce Řízení zvuku systému

 • Funkce Kanál návratu zvuku (ARC)

 • Funkce Přehrát jedním dotykem

 • Funkce Snadné řízení ovládání

 • Funkce Dodržet jazyk

* Funkce Ovládání pro HDMI je normou používanou funkcí CEC (Řízení spotřební elektroniky) k tomu, aby se mohla zařízení s rozhraním HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) vzájemně ovládat.

Poznámka

 • Tyto funkce mohou fungovat s jinými zařízeními, než jsou výrobky společnosti Sony, ale jejich provoz nelze zaručit.

Příprava k použití funkce Ovládání pro HDMI

 1. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

  Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

 2. Nastavte volbu [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na hodnotu [ON].

  V době nákupu má toto nastavení hodnotu [ON]. Podrobnosti viz Nabídka nastavení.

  Zaktivujte nastavení funkce Ovládání pro HDMI pro televizor připojený k systému.

  Zaktivujete-li funkci Ovládání pro HDMI („BRAVIA“ Sync) při použití televizoru, který vyrobila společnost Sony, dojde také k automatické aktivaci funkce Ovládání pro HDMI v systému. Po dokončení nastavení se na displeji zobrazí text [COMPLETE].

Funkce Vyp. napájení systému

Když vypnete televizor, dojde k automatickému vypnutí systému.

 1. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

  Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

 2. Nastavte volbu [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] na hodnotu [ON] či [AUTO].

  V době nákupu má toto nastavení hodnotu [AUTO]. Podrobnosti viz Nabídka nastavení.

Poznámka

 • Připojené zařízení se nemusí vypnout v závislosti na stavu zařízení.

Funkce Řízení zvuku systému

Zapnete-li systém při sledování televizoru, dojde ke generování televizního zvuku z reproduktorů systému. Hlasitost systému lze nastavit dálkovým ovladačem televizoru.

Pokud byl televizní zvuk při minulém sledování televizoru generován z reproduktorů systému, dojde k automatickému zapnutí systému v případě, že televizor znovu zapnete.

Obsluhu lze také provádět v nabídce televizoru. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

Poznámka

 • Úroveň hlasitosti systému je zobrazena na televizní obrazovce v závislosti na televizoru. Může se lišit od úrovně hlasitosti na displeji.
 • V závislosti na nastavení televizoru nemusí být funkce Řízení zvuku systému k dispozici. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

Funkce Kanál návratu zvuku (ARC)

Je-li systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Kanál návratu zvuku (ARC), lze poslouchat televizní zvuk z reproduktorů systému bez připojování audiokabelu (není součástí dodávky).

 1. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

  Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

 2. Nastavte volbu [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na hodnotu [ON].

  V době nákupu má toto nastavení hodnotu [ON]. Podrobnosti viz Nabídka nastavení.

Poznámka

 • Není-li televizor kompatibilní s funkcí Kanál návratu zvuku (ARC), musí být zapojen audiokabel (není součástí dodávky).

Funkce Přehrát jedním dotykem

Když stisknete tlačítko(přehrát) ve funkci DVD/CD či USB, dojde k automatickému zapnutí televizoru. Vstup televizoru se přepne na vstup HDMI, k němuž je systém připojen.

Poznámka

 • V závislosti na televizoru nemusí dojít ke správnému přehrání úvodní části přehrávaného obsahu.

Funkce Snadné řízení ovládání

Systém lze vybrat pomocí nabídky SYNC MENU a pak systém obsluhovat.

Tuto funkci lze používat v případě, že televizor podporuje nabídku propojení. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

Poznámka

 • V nabídce propojení televizoru je systém televizorem rozpoznán jako „přehrávač“.

 • Určité operace nemusejí být na některých televizorech k dispozici.

Funkce Dodržet jazyk

Když změníte jazyk pro zobrazení na obrazovce televizoru, dojde také ke změně jazyka zobrazení na displeji systému.