Systém se vypne, když je vypnut televizor.

  • Položka [STANDBY LINKED TO TV] v možnosti [HDMI SETUP] je nastavena na [ON], systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru bez ohledu na vstup.