Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko / : świeci na czerwono / -: nie świeci się

Włączanie

Zestaw nagłowny włącza się nawet po wyjęciu z etui z funkcją ładowania.

- (miga dwa razy na niebiesko)

W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego wynosi 20% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza zestawu nagłownego w się kolejno w poniższy sposób.

- - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Wyłączanie

Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony.

(świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski (zestaw nagłowny/etui z funkcją ładowania)

 • Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski
  Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego wynosi 20% lub mniej, wskaźnik (w kolorze czerwonym) włącza się kolejno w poniższy sposób.
  - - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)
 • Gdy poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania staje się niski
  Jeśli po włożeniu zestawu nagłownego do etui z funkcją ładowania lub po wyjęciu zestawu z etui poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 30% lub mniej, wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania włącza się kolejno w poniższy sposób.
  - - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Ładowanie

Stan naładowania można sprawdzić za pomocą wskaźników (czerwonych) na etui z funkcją ładowania i zestawie nagłownym.

 • Podczas ładowania etui z funkcją ładowania / Podczas ładowania zestawu nagłownego
  (świeci się na czerwono)
  Jeśli ładowane jest tylko etui z funkcją ładowania, świeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) na etui z funkcją ładowania gaśnie po zakończeniu ładowania etui z funkcją ładowania.
  Gdy zestaw nagłowny jest umieszczony w etui z funkcją ładowania, świecą wskaźniki (w kolorze czerwonym) na zestawie nagłownym. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) gaśnie po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego.
  Podczas ładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego świecą się wskaźniki (w kolorze czerwonym) na zestawie nagłownym i etui z funkcją ładowania. Odpowiednie wskaźniki (w kolorze czerwonym) gasną po zakończeniu ładowania zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania.
 • Nieprawidłowa temperatura
  - - - - (miga po dwa razy na czerwono)
 • Nieprawidłowe ładowanie
  - - - - (miga powoli na czerwono)

Funkcja Bluetooth

 • Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
  - - - - (miga powoli po dwa razy na niebiesko)
 • Niepodłączony
  - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
 • Procedura podłączania zakończyła się
  (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
 • Podłączony
  - - - - - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
 • Rozmowa przychodząca
  (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

Inne