Ładowanie

Zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

 1. Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

  Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

  Wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania włączy się i etui z funkcją ładowania rozpocznie ładowanie.

 2. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

  Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu nagłownego zostanie umieszczona we właściwej pozycji przez wbudowany magnes.

  Wskaźniki (czerwone) na zestawie nagłownym włączą się i zestaw rozpocznie ładowanie.
  • Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania.
  • Po zakończeniu ładowania zgasną wskaźniki na etui z funkcją ładowania oraz na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego.


  Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego wynosi około 2,5 godziny (*).

Czas wymagany do pełnego naładowania etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godzin (*).

*Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui do ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.
Jeżeli etui z funkcją ładowania jest całkowicie naładowane, można naładować całkowicie lewą i prawą słuchawkę zestawu nagłownego jednocześnie.


Uwagi dotyczące ładowania zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

 • Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (czerwony) na etui miga powoli, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
 • Jeżeli wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

 • Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
 • Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

Uwaga

 • Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
 • Gdy etui z funkcją ładowania z zestawem nagłownym jest podłączone do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
 • Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, aby ponownie rozpocząć ładowanie zestawu nagłownego.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • W przypadku wykrycia problemu przez zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania podczas ładowania z poniżej wymienionych przyczyn, wskaźnik (czerwony) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  • Problem z akumulatorem.
  Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) na zestawie nagłownym lub etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym).
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
 • Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.