Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

 • Usuń przeszkody między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

  Ilustracja wskazująca lokalizacje wbudowanej anteny (A) w zestawie nagłownym

  A: położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

 • W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
  • Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
   W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  • Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  • W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
 • Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
 • W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i sieci bezprzewodowej (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
  • W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia Bluetooth, z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej.
  • Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej, należy wyłączyć urządzenie sieci bezprzewodowej.
  • Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
 • W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.
 • Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
  Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw nagłowny z urządzeniem Bluetooth.