Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.


Naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego przez około 15 sekund. Zdejmij palce w ciągu 5 sekund, gdy wskaźniki (czerwone) zestawu nagłownego zaczną migać. Naciśnij przyciski na lewej i prawej słuchawce w ciągu 10 sekund, gdy wskaźniki (czerwone) zestawu nagłownego zaczną świecić.

Po kilku sekundach wskaźniki (niebieskie) migną 4 razy ( ), a zestaw nagłowny zostanie zainicjowany.


Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Uwaga

  • Sprawdź, czy wskaźniki (czerwone) na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego zaświeciły się przed równoczesnym naciśnięciem lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego.
  • Po zakończeniu inicjowania zestaw nagłowny się wyłączy.