Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania.

Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania

Po wyjęciu zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania, słyszalna będzie wskazówka głosowa, informująca o poziomie naładowania akumulatora odpowiednio z lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Gdy poziom naładowania jest niski

Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFPBluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

Ilustracja ikon wskazuje pozostały stan naładowania akumulatora

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)


Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego, gdy urządzenie Bluetooth wyświetla się na ekranie smartfona. Jest on wyświetlany jako „100%”, „70%”, „50%” lub „20%”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania lub po wyjęciu zestawu z etui miga wolno wskaźnik (czerwony) na etui z funkcją ładowania, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 30% lub mniej. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Uwaga

  • Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.