Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce przez około 20 sekund.

Zdejmij palec, gdy wskaźnik (czerwony) zestawu nagłownego zamiga i się wyłączy.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 20 sekund.

Zdejmij palec, gdy wskaźnik (czerwony) zestawu nagłownego zamiga i się wyłączy.Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.