Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

 1. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

  Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

 2. Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

  Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

  Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

  Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

  Po nawiązaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.