Nie można przeprowadzić ładowania.

 • Upewnij się, że zestaw nagłowny jest prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania.
 • Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
 • Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
 • Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
 • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
 • Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 • W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
 • Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
  Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.