Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
 • AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

  Umieść słuchawkę oznaczoną (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną (prawa) na prawym uchu. Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na lewej słuchawce

  A: wyczuwalna wypukłość

  Przekręć zestaw nagłowny, aby wsunąć wkładkę douszną głęboko w ucho.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 3. Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.
 4. Naciśnij przycisk na lewej słuchawce, aby dostosować głośność.

  • Zwiększanie głośności: naciśnij jeden raz przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zwiększyć głośność o 1 poziom.
  • Zmniejszanie głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zmniejszać głośność w sposób ciągły. Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanego poziomu głośności.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.