Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

 1. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 2. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

  Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

 3. Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

  Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

 4. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 5. Dotknij opcji [WF-XB700].

  Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.