Nie słychać rozmówcy w czasie połączenia.

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
  • Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
  • Sprawdź ustawienia audio urządzenia Bluetooth, aby dźwięk był słyszalny w zestawie nagłownym w czasie połączenia.
  • Użyj urządzenia Bluetooth i ponownie nawiąż połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
  • W czasie słuchania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce, aby odebrać połączenie przychodzące.