Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.10 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 • Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 • Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

  Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.

  Ilustracja ikony wyświetlanej, gdy głośnik komputera jest ustawiony w trybie WŁ.

 1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

  Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

 2. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do punktu 3.
  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na lewej słuchawce zamiga dwa razy z rzędu.

  Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

 3. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 4. Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Wybierz opcję [(System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.

  2. Wybierz opcję [WF-XB700] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].

  Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

  Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)”.

  Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-XB700], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 4.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

 5. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WF-XB700].

  Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.