Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Można użyć przycisku na prawej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

  • Odtwarzanie/wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk jeden raz.
  • Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: naciśnij szybko przycisk dwa razy.
  • Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): naciśnij przycisk szybko 3 razy.

Można użyć przycisku na lewej słuchawce, aby wykonać następujące operacje.

  • Zwiększanie głośności: naciśnij jeden raz przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zwiększyć głośność o 1 poziom.
  • Zmniejszanie głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce podczas odtwarzania muzyki, aby zmniejszać głośność w sposób ciągły. Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
  • Kiedy używasz iPhone, można włączyć Siri, naciskając i przytrzymując przycisk na prawej słuchawce.