Informacje o wskazówkach głosowych

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim za pośrednictwem lewej i prawej słuchawki w następujących sytuacjach. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.
  • Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on” (Zasilanie włączone)
  • Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
  • Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
  • W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)
  • Gdy tryb parowania zostaje anulowany automatycznie i zestaw nagłowny wyłącza się: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
Zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim za pośrednictwem lewej słuchawki w następujących sytuacjach. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.
  • Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
  • Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
  • Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)