Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.
 1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

  Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

 2. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Gdy zestaw nagłowny jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub uruchomieniu zestawu nagłownego (jeżeli zestaw nagłowny nie ma informacji o parowaniu), zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania. W tym przypadku przejdź do punktu 3.
  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przyciski na lewej i prawej słuchawce przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) na lewej słuchawce zamiga dwa razy z rzędu.

  Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

 3. Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

  Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-XB700].

  Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 2.

 4. Wybierz opcję [WF-XB700] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

  Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

 5. Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

  Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.