Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

 1. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.
 2. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

  Zestaw nagłowny włączy się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźniki (niebieskie) migają.

 3. Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

  Jeżeli zestaw nagłowny zostanie automatycznie połączony z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

 4. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.
  1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 5. Dotknij opcji [WF-XB700].

  Usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth) z lewej słuchawki zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.