Włączanie zestawu nagłownego

Po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania

  1. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

    Zestaw nagłowny włączy się automatycznie i wskaźniki (w kolorze niebieskim) zamigają.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

Gdy zestaw nagłowny nie zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania

Zestaw nagłowny wyłączy się, jeśli parowanie z urządzeniem Bluetooth nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut lub natychmiast po zainicjowaniu zestawu nagłownego. W takim przypadku można włączyć zestaw nagłowny, naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przyciski na obu słuchawkach zestawu nagłownego. Zestaw nagłowny włączy się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu go z etui.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obydwu słuchawek z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego.
Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania Bluetooth po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie lub bezpośrednio po zainicjowaniu zestawu nagłownego.