Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego

Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego

 • Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
 • Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normieIPX4 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu nagłownego nie można używać w wodzie.
  Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.
  IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka wodoodporności

Dopuszczalne: zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne: ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Aby zachować wodoodporność

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.

 • Nie należy kierować silnych strumieni wody do otworów wyjść dźwięku.
 • Nie należy upuszczać zestawu nagłownego do wody ani używać go pod wodą.
 • Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
 • Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
 • Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu nagłownego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
 • Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką. Jeśli woda pozostaje w otworach wyjść dźwięku, dźwięk może być stłumiony lub w ogóle nie będzie słyszalny. W takim przypadku należy zdjąć wkładki douszne, skierować otwory wyjść dźwięku do dołu i potrząsnąć kilka razy, aby usunąć wodę.

 • Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie stuknij nim około 5 razy w kierunku suchej szmatki itd. Jeżeli jakiekolwiek krople wody pozostaną w otworze mikrofonu, może pojawić się korozja.

 • Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.