Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoliški zvok prek mikrofonov, ki so vgrajeni v levi/desni enoti slušalk.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Pritisnite gumb NC/AMBIENT, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka

Način okoliškega zvoka lahko nastavite s povezavo pametnega telefona (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalk prek funkcije Bluetooth.

Poudarjanje glasu: med poslušanjem glasbe lahko slišite zvoke (na primer oznanila na vlaku), ki jih želite slišati.

Deaktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se način okoliškega zvoka ne izklopi.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu, kar sporoči glasovno navodilo.


Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP

Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP/način okoliškega zvoka: IZKLOP

Način okoliškega zvoka: VKLOP

Namig

  • Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
  • Če slušalk ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.
  • Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoliškega zvoka.
  • Spremembe nastavitev načina okoliškega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Glasbo lahko poslušate z uporabo shranjenih nastavitev za način okoliškega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.

Opomba

  • Ko je način okoliškega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V tem primeru z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prekličite poudarjanje glasu. Če je zvok vetra še vedno glasen, izklopite način okoliškega zvoka.