Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

 1. Vklopite slušalke.

  Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

  Funkcija za izničevanje šuma se samodejno vklopi, ko vklopite slušalke.

Izklop funkcije za izničevanje šuma

Večkrat pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se funkcija za izničevanje šuma ne izklopi.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu, kar sporoči glasovno navodilo.


Način okoliškega zvoka: VKLOP

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP

Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP/način okoliškega zvoka: IZKLOP

Namig

 • Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma s povezavo Bluetooth, ostane funkcija za izničevanje šuma vklopljena, tudi če priklopite priloženi kabel slušalk.
 • Ko slušalke uporabljate samo za poslušanje, jih izklopite in uporabite priloženi kabel slušalk.
 • Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.

Opomba

 • Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
 • Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
 • Ko so slušalke povezane s kablom slušalk, indikatorska lučka ob gumbu ugasne.