Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev

 1. Vklopite slušalke.

  Pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

  Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorska lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

  Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

  Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

 2. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

  Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

 • Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

 • Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE_WH-1000XM3], če je prikazano [LE_WH-1000XM3].
 • Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
 • Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.