Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost baterije lahko preverite.

Če pritisnete gumb , ko so slušalke vklopljene, boste zaslišali glasovno navodilo o stanju napolnjenosti baterije.

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napolnjenosti baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. Uporabljajte jo samo kot grobo oceno.

Poleg tega ob vklopu slušalk utripa rdeča indikatorska lučka (približno 15 sekund), ko je baterija prazna.

Ko je baterija prazna

Trenutno prižgana indikatorska lučka se spremeni v rdečo. Če zaslišite glasovno navodilo »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke), čim prej napolnite slušalke.

Ko se baterija popolnoma izprazni, se zaslišita opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Če uporabljate napravo iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke priključene v napravo iPhone ali iPod touch (iOS), ki podpira profil HFP (Hands-free Profile), se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk.

Naprave, ki jih je mogoče uporabiti

Naprava iPhone ali iPod touch, ki podpira profil HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ali novejši)

iOS 10.2 ali novejši

iOS 7.0 ali novejši

iOS 5.X / 6.X

A: stanje napolnjenosti baterije

Približno stanje napolnjenost baterije je prikazano v 10 različnih ravneh. Slike od B do E so primeri prikazov na zaslonu.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)


Stanje napolnjenosti baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 9 ali novejšim.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. Uporabljajte jo samo kot grobo oceno.

Namig

  • Napolnjenost baterije lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

  • Če slušalke z napravo iPhone ali iPod touch povežete v načinu »Media audio« (A2DP) in samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
  • Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.