Računalnik ne prepozna slušalk.

  • Preverite, ali je kabel USB Type-C pravilno priključen v vrata USB računalnika.
  • Preverite, ali je povezava med slušalkami in računalnikom vzpostavljena neposredno in ne prek zvezdišča USB.
  • Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
  • V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.