Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m .
 • Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
 • Pripravljena imate navodila za uporabo pametnega telefona Android, s katerim boste vzpostavili povezavo.
 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

 2. Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.
 3. V pametnem telefonu Android poiščite podatke teh slušalk.
  1. Izberite [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].

  2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [], da vklopite funkcijo Bluetooth.

 4. Dotaknite se možnosti [WH-1000XM3].

  Če pametni telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

  Če se povezava ne vzpostavi, glejte »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

  Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

  *Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

Opomba

 • Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE_WH-1000XM3], če je prikazano [LE_WH-1000XM3].
 • Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  • Če slušalke inicializirate.
   Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.