Nizka kakovost zvoka

  • Če je preglasno, zmanjšajte glasnost.
  • Slušalk ne približujte mikrovalovnim pečicam, napravam Wi-Fi ipd.
  • Slušalke približajte napravi Bluetooth. Odstranite ovire med slušalkami in napravo Bluetooth.
  • Slušalke umaknite dlje stran od televizorja.
  • Povezavo Bluetooth spremenite v A2DP v napravi Bluetooth, če je nastavljen profil HFP ali HSP.
  • Če slušalke povežete z napravo z vgrajenim radijskim sprejemnikom, morda ne bodo sprejemale signala ali pa bo občutljivost slabša. Slušalke odmaknite od povezane naprave in poskusite znova.
  • Če ste pred tem s to napravo Bluetooth že vzpostavili povezavo, je mogoče vzpostaviti samo povezavo HFP/HSP Bluetooth, ko so slušalke vklopljene. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
  • Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba (npr. glas pevca bo morda težje slišati ipd.).
    Vzrok za to so specifikacije računalnika (ki daje prednost komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ne okvara slušalk. Če se kakovost zvoka v nekaj sekundah ne izboljša, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik na slušalkah (v intervalih približno 0,4 sekunde). Lahko pa tudi z računalnikom vzpostavite povezavo A2DP. Preberite postopke v navodilih za uporabo računalnika.