O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

: zasveti modro/: zasveti rdeče/-: ugasne

Indikatorska lučka (modra/rdeča) ob gumbu

Vklop

- (utripne dvakrat)

Izklop

(zasveti za približno dve sekundi)

Prikaz napolnjenosti baterije

 • Stanje napolnjenosti: polna
  - (utripne dvakrat)
 • Stanje napolnjenosti: prazna (potrebno je polnjenje)
  - - (utripa približno 15 sekund)

Za podrobnosti glejte »Preverjanje napolnjenosti baterije«.

Ko je baterija prazna

- - (utripa približno 15 sekund)

Funkcija Bluetooth

 • Način registracije (seznanitve) naprave
  - - - -(vsaka utripne dvakrat)
 • Ni povezano
  - - - - - - - - (približno enosekundni interval)
 • Postopek povezovanja je dokončan
  (hitro utripanje približno 5 sekund)
 • Povezano
  - - - - - - - - - - - -(približno petsekundni interval)
 • Dohodni klic

Indikatorski lučki za stanje povezave in brez povezave po določenem času samodejno ugasneta. Ko izvedete določeno funkcijo, začneta ponovno utripati za določen čas. Ko se baterija skoraj izprazni, indikatorska lučka začne utripati rdeče.

Drugo

 • Kabel slušalk je priključen (napajanje je vklopljeno)
  - - - - - - - - - - - -(približno petsekundni interval)

  Ko se baterija skoraj izprazni, indikatorska lučka začne utripati rdeče.

 • Posodabljanje programske opreme
  - - - -
 • Inicializacija je dokončana

  Za podrobnosti glejte »Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

Indikatorska lučka za vrata USB Type-C (rdeča)

Polnjenje

 • Med polnjenjem

  Po končanem polnjenju indikatorska lučka ugasne.

 • Neobičajna temperatura
  - - - -(vsaka utripne dvakrat)
 • Neobičajno polnjenje
  - - - -