Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m .
 • Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
 • Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.
 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

 2. V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

  Vnos [WH-1000XM3] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

  Če se ne prikaže, ponovite postopek od 1. koraka.

 3. Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WH-1000XM3].

  Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  *Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

 4. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

  Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

Opomba

 • Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE_WH-1000XM3], če je prikazano [LE_WH-1000XM3].
 • Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.

  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  • Ko so slušalke inicializirane.

   Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.