Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe
  • Položite prst na nadzorno ploščo senzorja za dotik, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu (*) ali aktivirate funkcijo Google app v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android ali funkcijo Siri v telefonu iPhone.
Odhodni klic
  • Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik (v približno 0,4-sekundnem intervalu).

  • Držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.

Dohodni klic
  • Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
  • Če želite zavrniti klic, držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik.
Med klicem
  • Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
  • Držite prst na nadzorni plošči senzorja za dotik, dokler se klicna naprava ne preklopi med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Odhodni klic
  • Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat dotaknite senzorja za dotik. (*)
Dohodni klic
  • Če želite sprejeti klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik.
Med klicem
  • Če želite končati klic, se dvakrat narahlo dotaknite nadzorne plošče senzorja za dotik. (*)

*Nekatere naprave morda ne podpirajo te funkcije.