Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

  1. Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.

    Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

  2. Izklopite slušalke.

    Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

  • Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.