O glasovnih navodilih

Pri tovarniški nastavitvi boste v naslednjih primerih v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini.

Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Podrobnosti so na voljo na naslednjem naslovu URL:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
 • Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
 • Ob vklopu načina seznanitve: »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth)
 • Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena)
 • Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena)
 • Ob preverjanju napolnjenosti baterije: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije, ki služi kot groba ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
 • Ko je baterija prazna: »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke)
 • Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop)
 • Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
 • Ob vklopu načina okoljskega zvoka: »Ambient sound« (Okoliški zvok)
 • Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka: »Ambient Sound Control off« (Nadzor okoliškega zvoka izklopljen)
 • Ob zagonu optimizacije NC: »Optimizer start« (zagon optimizacije)
 • Ob koncu optimizacije NC: »Optimizer finished« (optimizacija je končana)
 • Ko aplikacije Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Pomočnik Google na slušalkah: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
 • Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Amazon Alexa na slušalkah: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)

Opomba

 • Jezik ne bo spremenjen, četudi slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil.
 • Če po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi vdelane programske opreme ne slišite glasovnih navodil, slušalke izklopite in znova vklopite.