Seznanitev ni mogoča.

  • Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m .
  • Slušalke ob seznanjanju prve naprave po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve. Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti, pritisnite gumb na slušalkah in ga držite 7 sekund ali dlje, da vklopite način seznanitve.
  • Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (telefona iPhone ali drugo napravo). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.