Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS High Sierra (Različica 10.13)

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
 • Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m .
 • Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
 • Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
 • Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 • Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
  Če je zvočnik računalnika nastavljen na način »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.
  Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)

 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

 2. Računalnik zbudite iz načina mirovanja.
 3. Registrirajte slušalke v računalniku.
  1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite [(System Preferences)] - [Bluetooth].

  2. Na zaslonu Bluetooth izberite [WH-1000XM3], nato kliknite [Connect].

  Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

  Če se povezava ne vzpostavi, glejte »Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

  Če na zaslonu ni možnosti [WH-1000XM3], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

  *Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

 4. Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WH-1000XM3].

  Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

Namig

Opomba

 • Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WH-1000XM3] ali [LE_WH-1000XM3] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WH-1000XM3], se dotaknite [WH-1000XM3] oziroma [LE_WH-1000XM3], če je prikazano [LE_WH-1000XM3].
 • Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  • Če slušalke inicializirate.
   Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.