Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

 1. Vklopite slušalke.

  Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

  Funkcija za izničevanje šuma se samodejno vklopi, ko vklopite slušalke.

  Indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC zasveti.

Izklop funkcije za izničevanje šuma

Pritisnite gumb NC. Indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC začne utripati, funkcija za izničevanje šuma pa se izklopi. Slišali boste glasovno navodilo, ki vas o tem tudi obvesti. Če želite funkcijo znova vklopiti, znova pritisnite gumb NC.

Namig

 • Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma s povezavo Bluetooth, ostane funkcija za izničevanje šuma vklopljena, tudi če priklopite priloženi kabel slušalk.
 • Ko slušalke uporabljate samo za poslušanje, jih izklopite in uporabite priloženi kabel slušalk.
 • Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

 • Če je gumb NC nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC. Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
 • Če je gumb NC nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC. Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
 • Ko so slušalke povezane s kablom slušalk, indikatorska lučka ob gumbu ugasne.