Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m .
 • Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
 • Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.
 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Preverite, ali indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

 2. V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve, da poiščete te slušalke.

  Na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth bo prikazano [WH-CH700N].

  Če se ne prikaže, ponovite postopek od 1. koraka.

 3. Na zaslonu naprave [Bluetooth] za seznanitev izberite [WH-CH700N].

  Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  *Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

 4. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

  Slušalke lahko z nekaterimi napravami Bluetooth samodejno vzpostavijo povezavo, takoj ko se napravi seznanita. Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Namig

Opomba

 • Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Ko seznanite z 9. napravo.

   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.

  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
  • Ko so slušalke inicializirane.

   Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.