Izbira načina kakovosti zvoka

Privzeto je kakovost zvoka nastavljena na »Prednost kakovosti zvoka«.

  • Če uporabljate napravo, ki podpira kodek SBC, AAC, aptX ali aptX HD, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
  • Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

Kakovost zvoka in indikatorska lučka (modra) za vsak način

Ko preklopite način kakovosti zvoka, indikatorska lučka (modra) začne utripati, da prikaže trenutni način kakovosti zvoka.

Način »Prednost kakovosti zvoka«: utripne 3-krat - - - -

SBC, AAC, aptX ali aptX HD je izbrano samodejno.

Način »Prednost stabilne povezave«: utripne 1-krat

SBC

  1. Vklopite slušalke, tako da pritisnete gumb in ga držite najmanj 2 sekundi, hkrati pa pritisnite gumb + ali -.

    • Način »Prednost stabilne povezave« izberete tako, da pri vklopu slušalk držite tudi gumb –.
    • Način »Prednost kakovosti zvoka« izberete tako, da pri vklopu slušalk držite tudi gumb +.

Preverjanje načina kakovosti zvoka

Ko so slušalke vklopljene, pritisnite in zadržite gumb , nato pa v 2 sekundah (pred izklopom napajanja) pritisnite gumb + ali gumb -. Indikatorska lučka (modra) zautripa 3-krat (način »Prednost kakovosti zvoka«) ali 1-krat (način »Prednost stabilne povezave«). Način kakovosti zvoka lahko preklopite in preverite prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

  • Ko slušalke vklopite samo s pritiskom gumba , indikatorska lučka (modra) zautripa dvakrat, da prikaže, da so slušalke vklopljene, ne prikaže pa načina kakovosti zvoka z utripanjem indikatorske lučke (modra).
  • Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
  • Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.