Polnjenje ni mogoče.

  • Preverite, ali uporabljate priloženi kabel micro-USB.
  • Preverite, ali je priloženi kabel micro-USB pravilno priključen v slušalke in računalnik.
  • Poskrbite, da bo polnilnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico na izmenični tok.
  • Preverite, ali je računalnik vklopljen.
  • Preverite, ali računalnik ni v stanju pripravljenosti oz. stanju mirovanja.
  • Če uporabljate sistem Windows 8.1, ga posodobite s funkcijo Windows Update.