O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

: zasveti modro / : zasveti rdeče / : zasveti zeleno / -: ugasne


Indikatorska lučka (modra/rdeča) ob gumbu

Vklop

- (utripne dvakrat)

Izklop

(zasveti za približno dve sekundi)

Stanje povezave Bluetooth

 • Način seznanitve

 • Ni povezano
  - - - - - - (približno enosekundni intervali)
 • Postopek povezovanja je dokončan
  (hitro utripanje približno pet sekund)
 • Povezano
  - - - (približno petsekundni interval) - - -
 • Dohodni klic

Napolnjenost baterije

 • Polna
  - - - -
 • Na pol prazna
  - -
 • Prazna (potrebno je polnjenje)

Za podrobnosti glejte »Preverjanje napolnjenosti baterije«.

Polnjenje

 • Med polnjenjem

  Po končanem polnjenju indikatorska lučka ugasne.
 • Neobičajno polnjenje
  - - - -

Drugo

 • Inicializacija je dokončana

Za podrobnosti glejte »Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

Indikatorska lučka ob gumbu NC

Funkcija za izničevanje šuma (zelena)

 • Vklopljena funkcija za izničevanje šuma
 • Izklopljena funkcija za izničevanje šuma
  - - - -- - - -

Za podrobnosti glejte »Kaj je izničevanje šuma?«.

Namig

 • Ko se baterija skoraj izprazni, se barva indikatorske lučke spremeni iz modre v rdečo, razen v načinu seznanitve.