Stanje baterije slušalk ni prikazano v napravi iPhone ali iPod touch.

  • Stanje baterije je prikazano samo v napravahiPhone ali iPod touch (sistem iOS 5.0 ali novejši), ki podpirajo HFP (Hands-free Profile).
  • Preverite, ali je profil povezave naprave iPhone oziroma iPod touch nastavljen na HFP (Hands-free Profile). V nasprotnem primeru stanje baterije ne bo pravilno prikazano.