O glasovnih navodilih

V slušalkah boste glasovno navodilo slišali v naslednjih primerih.

 • Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
 • Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
 • Ob vklopu načina seznanitve: »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH)
 • Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena)
 • Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena)
 • Ob preverjanju napolnjenosti baterije: »Battery level high« (Baterija je polna)/»Battery level medium« (Baterija je na pol prazna)/»Battery level low« (Baterija je prazna)
 • Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset« (napolnite slušalke)
 • Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
 • Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma: »Off« (izklop)
 • Ko aplikacije Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Pomočnik Google na slušalkah: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
 • Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Amazon Alexa na slušalkah: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)