Uporaba priloženega kabla slušalk

Če slušalke uporabljate v območju, kjer veljajo omejitve za uporabo naprav Bluetooth, na primer na letalu, lahko slušalke uporabljate kot slušalke s funkcijo za izničevanje šuma, če jih z drugo napravo povežete s priloženim kablom slušalk in nato slušalke vklopite.

Ko so slušalke vklopljene, indikatorska lučka (zelena) ob gumbu NC sveti (funkcija za izničevanje šuma: VKLOP) ali utripa (funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP).

 1. S priloženim kablom slušalk predvajalnik priključite v vhod INPUT.

  Vtič v obliki črke L morate priključiti v predvajalnik.

Namig

 • V glasbi lahko uživate, če priloženi kabel slušalk priklopite v slušalke, tudi ko so izklopljene. V tem primeru funkcija za izničevanje šuma ni na voljo.
 • Če priloženi kabel slušalk izključite, medtem ko so slušalke vklopljene, se slušalke samodejno izklopijo.
 • Ob prejemu dohodnega klica boste prek slušalk zaslišali zvonjenje. Sprejmite klic z uporabo pametnega ali mobilnega telefona in se pogovarjajte s pomočjo mikrofona v telefonu. Glas klicatelja boste slišali v slušalkah.
 • Če kabel slušalk izklopite iz pametnega oziroma mobilnega telefona, lahko uporabljate mikrofon in zvočnik telefona.

Opomba

 • Uporabljajte izključno priloženi kabel slušalk.
 • Poskrbite, da bo vtič pravilno priključen.
 • Ko uporabljate kabel slušalk, uporaba funkcije Bluetooth ni mogoča.
 • Uporaba izbirnega stikala (/ (predvajaj/kliči), (nazaj), (naprej)) in VOL +/- ni mogoča. Glasnost, predvajanje, ustavitev itd. nastavljate na povezani napravi.
 • Ko so slušalke izklopljene, gumba NC ni mogoče uporabljati.