Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti

  • Preverite, ali so slušalke vklopljene.
  • Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
  • Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
  • Naprava Bluetooth je v načinu mirovanja. Prekličite način mirovanja.
  • Povezava Bluetooth je prekinjena. Znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave, slušalke znova seznanite z napravo.