Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom (NFC)

Povezavo slušalk s pametnim telefonom lahko prekinete tako, da se telefona dotaknete s slušalkami.

  1. Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.
  2. S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.

    S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na slušalkah. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

Opomba

  • Če prekinete povezavo med slušalkami in pametnim telefonom in 5 minut ne uporabljate ne pametnega telefona ne slušalk, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti pred iztekom te časovne omejitve, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi. Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop), indikatorska lučka (modra) preneha svetiti, nato pa se slušalke izklopijo.