Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev

 1. Vklopite slušalke.

  Pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

  Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

  Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

  Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

 2. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

  Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Namig

 • Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

 • Če zadnjo povezano napravo Bluetoothpostavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
 • Če svoje naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v vaši napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.