Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)

Če naprava Bluetooth podpira AVRCP, jo lahko upravljate z gumbi na slušalkah. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Posamezni gumbi imajo naslednje funkcije:

  • Če gumb pritisnete, ko je predvajanje začasno zaustavljeno, znova vklopite predvajanje.
  • Če gumb enkrat pritisnete med predvajanjem, ga začasno zaustavite.

/

  • S prstom podrsajte enkrat za preskok na začetek naslednje skladbe/začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem).
  • Za hitro previjanje naprej oziroma nazaj s prstom podrsajte in zadržite.

Pri povezavi naprav z operacijskim sistemom iOS, kot je iPhone, ima gumb naslednjo funkcijo:

  • Za preskok na začetek naslednje skladbe gumb pritisnite dvakrat. ( )
  • Za preskok na začetek prejšnje (ali trenutne skladbe med predvajanjem) skladbe gumb pritisnite trikrat. ( )
  • Za hitro previjanje naprej gumb pritisnite enkrat in ga spustite, nato ga pritisnite in zadržite. ( )
  • Za hitro previjanje nazaj gumb pritisnite dvakrat in ga spustite, nato ga pritisnite in zadržite. ( )

VOL +/-

Prilagodite glasnost.

Opomba

  • Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
  • Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth. Če jo upravljate, kot je opisano zgoraj, bo morda delovala drugače ali sploh ne bo delovala.