Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni, ki podpirajo profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile), prek povezave Bluetooth.

 • Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
 • Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
 • Te slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.
 1. Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.
 2. V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

  Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

  Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.

  Če v slušalkah ne slišite znaka centrale, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega oziroma mobilnega telefona ali tako, da pritisnete gumb in ga držite približno 2 sekundi.

  A: mikrofona

  Pri telefonskih pogovorih uporabite mikrofon na levi ali desni enoti (ki uduši šum pri uporabi funkcije za izničevanje šuma).

 3. Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

  Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

 4. Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

  Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

 • Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
 • Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

 • Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.